Dataskydd Foodsaver App

Dataskydd Foodsaver App

Appen Foodsaver är utformad för att hjälpa dig med lagringen av dina frysta livsmedel och hålla reda på vad som finns i din frys. Därför måste mat som du vill frysa in helt enkelt sammankopplas med friskhetskoder i appen. Appen kommer att meddela när artiklarna ska tinas. Förutsättningen för detta meddelande ska dyka upp, är att du har aktiverat push-tjänsten.

  1. Allmän information och obligatoriska uppgifter

Operatörerna av denna applikation tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med lagstadgad dataskyddsförordning samt denna sekretesspolicy.

När du använder den här appen kommer olika personuppgifter att samlas in. Personlig information är information som personligen identifierar dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta sker.

Vi påpekar att dataöverföring via Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett komplett skydd av data mot tillträde från tredjepart är inte möjligt.

Rätt till invändning mot insamling av uppgifter i särskilda fall, såväl som mot direktreklam (artikel 21 GDPR)  

Om databehandling sker på grundval av artikel 6.1 e eller f i GDPR, har du rätt att när som helst göra invändningar mot behandling av personuppgifter av skäl som beror på din speciella situation. Detta gäller även för profilering baserat på dessa bestämmelser. Vid respektive rättslig grund på vilken behandlingen baseras, kan du hänvisa till denna integritetspolicy.

Om du lämnar in en invändning behandlar vi inte din personliga information om vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandling som överväger dina intressen, rättigheter och friheter eller bearbetas för att verkställa, följa eller försvara rättsliga anspråk.

Såvida dina personuppgifter behandlas för att bedriva direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dig med anledning av sådan reklam. Detta gäller även för profilering i den utsträckning det är förknippat med sådan direktreklam. Om du invänder kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direkt marknadsföring.

Personuppgiftsansvarig

Den enhet som ansvarar för databehandling på denna webbplats går att finna under företagsinformation. Personuppgiftsansvarig är den fysiska eller juridiska person som, ensam eller i samförstånd med andra, beslutar om syften och sättet att behandla personuppgifter på (t.ex. namn, e-postadresser etc.).

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt samtycke. Dessa kommer att förmedlas uttryckligen av dig till oss innan samtycket ges. Du kan återkalla detta samtycke när som helst. Skicka bara ett informellt meddelande via e-post till kundkontakt@melitta.se. Lagligheten av den databehandling som genomförts fram till återkallandet förblir oförändrad genom återkallandet.

Lagstadgad personuppgiftsansvarig

Vi är skyldiga enligt lag att anlita en personuppgiftsansvarig och har gjort detta. Kontaktuppgifter till vår personuppgiftsansvarig finns under vår företagsinformation. 

Rätt att överklaga till behörig tillsynsmyndighet

App-användaren rekommenderas att vid överträdelser av dataskyddet, har denne rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten. Den behöriga tillsynsmyndigheten för dataskyddsfrågor är det statliga dataskyddsorgan i landet där vårt företag har sitt huvudkontor. En lista över dataskyddspersonal, personuppgiftsansvarig och deras kontaktuppgifter finns på följande länk:

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html 

Rätt till åtkomst av behandlade personuppgifter

Du har rätt att få åtkomst till data, som vi behandlar på grundval av ditt samtycke eller vid ifyllande av ett kontrakt, vilka då automatiskt behandlas. Uppgifterna ska överlämnas till dig eller en annan person i ett standardiserat och maskinläsbart format. Såvida du begär direkt överföring av data till en annan ansvarig person, kommer detta endast att ske så långt det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som operatör, använder den här appen en SSL- eller TLS-kryptering. En krypterad anslutning detekteras av webbläsarens adressfält på att "http://“ växlar till ”https://“ samt på låsikonen i ditt webbläsarfält.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan inte de uppgifter som du skickar till oss läsas av tredje part.

Dessutom ser vi till att tillgång till dina personuppgifter endast ges till de anställda i vårt företag, vilka behöver informationen för att utföra sina respektive uppgifter. De är utbildade när det gäller säkerhet och integritet.

Information, blockering och radering

Du har rätt att få åtkomst och information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och om nödvändigt en rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. Angående detta och vid andra frågor som rör personuppgifter, kan du alltid kontakta oss med hjälp av informationen som du finner under företagets kontaktuppgifter.

Ändring av denna sekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy när som helst i enlighet med gällande juridiska krav.

  1. Insamling, lagring och överföring av personuppgifter

I princip kan du använda vår app utan att behöva lämna information om din person. Vi lagrar endast så kallade installations- och åtkomstdata utan personlig hänvisning som,

typ av enhet och version,

användarens operativsystem,

sida eller sidor som du besöker,

datum och tid för din åtkomst.

Denna anonyma data lagras separat från eventuellt angivna personuppgifter och används endast för statistiska ändamål. De tjänar till att förbättra vår app och våra erbjudanden.

Vi samlar in och lagrar personuppgifter endast om du kontaktar oss, loggar in på ditt Foodsaver-konto eller registrerar dig som ny användare, så att vi kan svara på dina förfrågningar så fort som möjligt och korrekt. Dina personuppgifter, inklusive ditt namn eller företagsnamn, adress, telefonnummer och e-postadress, lagras och bearbetas endast för det specifika ändamålet och kommer inte att delas med tredje part eller användas för reklamändamål, såvida du inte förklarar ditt uttryckliga samtycke till det.

När du installerar appen och accepterar att använda push-tjänsten, samlar vi in och behandlar den information som behövs för att kommunicera med din enhet. Lagring sker för att du ska kunna använda appens push-tjänst. Uppgifterna vi lagrar är följande,

  • Google Analytics

Den här appen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. ("Google").

Google Analytics använder så kallade "cookies", textfiler som lagras på din dator och som tillåter en analys av användningen av erbjudandet för dig. Informationen som genereras av cookies om din användning av den här appen skickas vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi använder funktionen "aktivering av IP-anonymisering" på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att styras av Google inom den europeiska unionens medlemsstater eller inom andra avtalsslutande parter inom avtalet för det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och där förkortas. Google använder denna information på uppdrag av operatören av den här appen för att utvärdera din användning av appen, för att sammanställa rapporter om appens aktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av appen till operatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med övrig Google-data.

Du kan förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga inställningar för din programvara (se Ange användningsdata i menyn Inställningar). Vi påpekar emellertid att i det här fallet kan du inte använda alla funktioner i denna app till fullo.

Inom denna app aktiveras IP-anonymisering.

Dessutom kan du förhindra insamling av data som genereras av cookies och din relaterade användning av appen (inklusive din IP-adress) till Google samt behandlingen av dessa data av Google, genom att inaktivera dem via inaktiveringsknappen längst ner på sidan.

Vi har ingått ett avtal med Google om databehandling och följer helt och hållet de stränga kraven enligt den tyska dataskyddsmyndigheten när det gäller användningen av Google Analytics.

  • Google Firebase

När du registrerar dig på appen använder du tjänsten Google Firebase för att registrera lagrade livsmedel i din frys. Därmed möjliggörs en distribuerad användning, dvs. detta tillåter användning av tjänsten på olika enheter. Toppits bearbetar inte denna data. För mer information om integritet hos Googles produkter, klicka här https://firebase.google.com/ och här https://www.google.com/policies/privacy/.

Om du skiftar över till vår hemsida gäller även den integritetspolicy som nämns där

https://www.toppits.se/sv/Lagligt-skydd-24,4147.html

Inget lämnas ut till tredje part

Melitta-koncernen försäkrar dig om konfidentiell hantering av dina personuppgifter. En överföring till tredje part, till exempel genom försäljning, uthyrning, utbyte eller på annat sätt upprättande av tillgång till tredje part, sker inte.

Företagsinformation

Ansvarig för innehållet

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

Ringstrasse 99

Telefon +49 571 8396 6

Fax +49 571 8396 700

D-32427 Minden

kundkontakt@melitta.se

Handelsregister Amtsgericht (första instans, motsvarande tingsrätten) Bad Oeynhausen HRA 3174

USt.-ID-Nr.: (Momsregistreringsnummer) DE 812050450

Personligt ansvarig part

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG

VD Oliver Strelecki

”Online Dispute Resolution”

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning (ODR) som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte skyldiga att delta i något förfarande för tvistlösning inför konsumenternas skiljedomstol och vi är generellt sett inte beredda att göra detta.

Design och programmering

APPSfactory GmbH

Nikolaistraße 28-32

04109 Leipzig

Webbplats: www.appsfactory.de

Upphovsrätt

Vår app är skyddad av upphovsrätten. Användning för kommersiella eller politiska ändamål, helt eller delvis eller i ändrad form, kräver föregående skriftligt samtycke från Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co.KG. Det är tillåtet att skriva ut, kopiera eller ladda ner filer för privat bruk.

Källa

Ändrad till © BLE - Broschyr "Frysta livsmedel - Frysning från A till Ö" (beställningsnr. 1057), www.bzfe.de

Varumärken, titlar, logotyper

® = Registrerat varumärke som tillhör Melitta-koncernen.

Samtliga produktnamn som nämns i vår app är varumärken som tillhör Melitta-koncernen, oavsett om de har utfärdats och markerats med symbolen ® eller inte.

Garanti och ansvar

Informationen i vår app har skapats med stor omsorg och noggrannhet. Samtidigt strävar Melitta-koncernen efter att se till att informationen i appen är aktuell. Trots noggrann sammanställning av innehållet i appen kan inget ansvar accepteras för att informationen är korrekt och fullständig. Användningen av innehållet som tillhandahålls i appen är på egen risk för användaren. Vi förbehåller oss rätten till ändringar, utan föregående meddelande.